Tin Tức

Phân biệt thống kê mô tả và thống kê suy diễn

Thống kê mô tả và thống kê suy diễn là hai phần không thể thiếu trong quá trình phân tích số liệu thống kê về các lĩnh vực nghiên cứu, sẽ giúp chúng ta thu thập, phân tích và thể hiện dữ liệu dưới dạng có thể đo lường. Cái khó nhất đó là việc xác định, nghiên cứu dựa vào thống kê mô tả hay thống kê suy luận, cả hai đều có đặc điểm và trường hợp áp dụng khác nhau, bạn phải biết mình cần làm gì với dữ liệu của mình, xem ngay qua bài viết này của Techz24h.com để biết thêm chi tiết về hai chủ đề.

1. Thống kê mô tả và thống kê suy diễn trong SPSS

1.1. Định nghĩa thống kê mô tả

w9vDvr4xzEunydwon6ymz3nv3ngbFbobziIroVexjrNw S4rGSsbHd8aJlMjugIRA7HvWZowHw7xN CahHenDl1nyGaoK1mWuJ0YRFf0nE6VTyhuHpYteecIl3QfKOgyynBc06tglVZXSGE9eZZpzXQ eEZzFqCYQhfv6Jt LhAWQzFKjlWsfW0 u D47w Phân biệt thống kê mô tả và thống kê suy diễn
 • Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) tập hợp các dữ liệu mô tả hoặc tóm tắt một tập dữ liệu nhất định, có thể là toàn bộ mẫu hoặc đại diện cho một mẫu của tổng thế.
 • Thống kê mô tả với mục đích giúp mô tả và hiểu được các tính chất của một bộ dữ liệu cụ thể bằng cách đưa ra những tóm tắt ngắn về mẫu và các thông số của dữ liệu. 
 • Các thông số đặc trưng phổ biến nhất của thống kê mô tả bao gồm: độ lệch chuẩn, phương sai, trung vị, yếu vị, giá trị trung bình,… và chúng được sử dụng ở hầu hết các cấp độ thống kê và toán học.
 • Thống kê mô tả được chia thành 2 dạng đo lường: đo lường biến động và đo lường xu hướng tập trung.
  • Đo lường biến động gồm các hệ số như phương sai, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, độ lệch, độ nhọn,… 
  • Đo lường xu hướng tập trung sẽ có yếu vị, trung vị và giá trị trung bình.
 • Các thông số của đo lường biến động đảm nhiệm vai trò phân tích mức độ lan truyền của một tập dữ liệu, do đó các thông số đo lường biến động sẽ mô tả được cách dữ liệu phân phối trong tập hợp đó như thế nào, khác hẳn với đo lường xu hướng tập trung chỉ cung cấp giá trị trung bình của tập dữ liệu.
 • Cùng xem qua phần định nghĩa thống kê suy diễn để nhận ra sự khác biệt giữa thống kê mô tả và thống kê suy diễn nhé.

1.2. Định nghĩa thống kê suy diễn

zmwFgt1FKKR51SDNAgpJZd8d3ar2ZFT0xJ pt RaGwUDHJLYcvvVVyDaYZ7bCS3EnD9kTrcnjOzKWskJ2iILGhwjBYjjCc3BKiT7JCQ2T GOsizh Mu 92IjYRynCXkFBysgvi0pE SH4S5kSyWhaGTx Phân biệt thống kê mô tả và thống kê suy diễn
 • Thống kê suy diễn là phương pháp suy luận ra đặc điểm của tổng thể qua việc phân tích dữ liệu, có thể là giả thuyết hoặc ước tính, các dữ liệu quan sát được giả định lấy mẫu từ một tổng thể lớn hơn.
 • Thống kê suy luận là phương pháp được sử dụng các công cụ đặc biệt trong việc xác định xác suất về dân số trên cơ sở tính chất của mẫu, bằng cách sử dụng lý thuyết xác suất. 
 • Các tính toán được thực hiện bởi loại thống kê này là số học và luôn có độ sai số nhất định, khác với thống kê mô tả là chịu trách nhiệm phân tích toàn bộ dữ liệu. Thống kê suy luận dựa trên các bước như: phân tích hồi quy, phân tích phương sai, kiểm tra chi bình phương,… 
 • Phương pháp thống kê suy luận bao gồm: Ước tính các tham số và kiểm định giả thuyết.

2. Sự khác biệt giữa thống kê mô tả và thống kê suy diễn

lH0yZCsX7HqDcs5sFssFNFX2tX M73E0UolBLA 9Wyr PWCfgGbgRes8eUTwuQKXDK5TgpzeKDeHMeHN7Af6fP 1eoA7JXLecrOfIU S yp6A4kvpJ qU7YXXcNdG8gv8FthAhcIkeqojV27nPPc9DC4LpsjlYvXviKTpdFP 6SOWGOH4ObvuhU5z7FHcA Phân biệt thống kê mô tả và thống kê suy diễn

Sự khác biệt giữa thống kê mô tả và thống kê suy diễn được rút ra cụ thể từ 2 định nghĩa trên với các đặc điểm như sau:

Thống kê mô tả sẽ thu thập, phân tích và trình bày dữ liệu có ý nghĩa, thống kê suy luận sẽ là so sánh, kiểm tra giả thuyết giữa các dữ liệu để đưa ra dự đoán trong tương lai về dữ liệu mẫu.

 • Thống kê mô tả trình bày tình huống, thống kê suy diễn sẽ giải thích về khả năng xảy ra của tình huống đó.
 • Thống kê mô tả là một lĩnh vực có liên quan đến việc mô tả dữ liệu đang nghiên cứu, thống kê suy luận là một loại thống kê chỉ đưa ra kết luận cuối cùng qua việc phân tích và quan sát mẫu.
 • Thống kê mô tả giải thích dữ liệu, tóm tắt mẫu, ngược lại thống kê suy diễn chỉ hướng đến kết luận để tìm hiểu về dân số, mở rộng dữ liệu.
 • Kết quả cuối cùng của thống kê mô tả sẽ được hiển thị bằng sơ đồ, dạng bảng còn kết luận của thống kê suy diễn sẽ được biểu thị dưới dạng xác suất.

Thống kê mô tả và thống kê suy diễn là hai nội dung quan trọng trong môn học phân tích dữ liệu. Đây là môn có tính ứng dụng thực tiễn cao nên ở hầu hết các ngành, trong đó sẽ bao gồm việc sử dụng phần mềm hỗ trợ spss, nó sẽ tương đối mới đối với những bạn không học chuyên ngành kinh tế, vì thế nếu cần tới dịch vụ chạy spss thuê, hãy liên hệ với Luận văn 1080 – đơn vị viết luận văn thuê uy tín chuyên nghiệp hiện nay.

Qua các đặc điểm phân biệt sự khác và giống nhau của thống kê mô tả và thống kê suy diễn, hy vọng bạn sẽ hiểu được thống kê mô tả là minh họa cho tập dữ liệu còn số liệu thống kê suy luận sẽ tập trung vào việc đưa ra các giả định mở rộng về dữ liệu, nằm ngoài nghiên cứu.

Xem thêm

Top 10 Trang web giải bài tập tiếng Anh theo yêu cầu chuẩn nhất

Top 10 trang web học online cùng người lạ mới nhất

Top 10 App Giải Bài Tập Toán Trên Máy Tính Miễn Phí

Post Comment